Header Ads

2 கோடி புதிய உறுப்பினர்களை சேர்க்க இலக்கு புதிய வாக்காளர்கள், மகளிர் வாக்காளர்களை சேர்க்க கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் - த.வெ.க தலைவர் விஜய்

#JUSTIN | 2 கோடி புதிய உறுப்பினர்களை சேர்க்க இலக்கு 

புதிய வாக்காளர்கள், மகளிர் வாக்காளர்களை சேர்க்க கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் - த.வெ.க தலைவர் விஜய்

#Vijay #TVKதலைவர்விஜய் #TVKVijay‌ @actorvijay

No comments